+34 933 248 583 scm@iec.cat

Publicacions, Butlletí

Instruccions per als autors

Els articles sotmesos a publicació s’han d’enviar als editors o a qualsevol membre del comitè editorial, per correu electrònic, preferentment en format PDF. Els originals han de contenir la versió anglesa del títol, uns resums breus en català i en anglès, paraules clau en català i en anglès i els codis de la classificació per matèries MSC2010.

Les versions definitives dels articles acceptats s’han de presentar en codi TeX, preferentment en l’estil LaTeX propi del Butlletí. Podeu descarregar els fitxers d’estil i un document d’exemple fent clic aquí (150 KB). Per tal d’accelerar el procés de producció, es prega als autors que segueixin les indicacions contingudes en el document d’exemple.

Els autors dels articles publicats al Butlletí en retenen el dret de còpia (copyright) i autoritzen l’IEC a difondre’ls, tant a través de la publicació impresa com mitjançant els portals digitals propis o d’altres amb què s’estableixin els convenis oportuns a aquests efectes. És responsabilitat dels autors assegurar que es disposa dels drets de reproducció dels gràfics i de les figures que hi apareguin. Cada autor rebrà una còpia en PDF d’alta qualitat de la versió digital del seu article i un exemplar imprès del número del Butlletí en el qual es publiqui.

La correspondència administrativa relacionada amb el Butlletí s’ha d’adreçar a la Societat Catalana de Matemàtiques.

Comitè editorial

Antoni Guillamon

Editor en cap

Departament de Matemàtiques
Universitat Politècnica de Catalunya
antoni.guillamon@upc.edu

Rosa Camps
Editora adjunta

Departament de Matemàtiques
Universitat Autònoma de Barcelona
rcamps@mat.uab.cat

Carme Cascante

Departament de Matemàtiques i Informàtica
Universitat de Barcelona
cascante@ub.edu

Bartomeu Coll

Departament de Matemàtiques i Informàtica
Universitat de les Illes Balears
tomeu.coll@uib.es

Núria Fagella

Departament de Matemàtiques i Informàtica
Universitat de Barcelona
fagella@maia.ub.es

Armengol Gasull

Departament de Matemàtiques
Universitat Autònoma de Barcelona
gasull@mat.uab.cat

Gábor Lugosi

ICREA i Departament d’Economia
Universitat Pompeu Fabra
lugosi@upf.es

Marc Noy

Departament de Matemàtques
Universitat Politècnica de Catalunya
marc.noy@upc.edu

Francesc Planas

Departament de Matemàtiques
Universitat Politècnica de Catalunya
francesc.planas@upc.edu

Joan Saldaña

Dep. d’Informàtica, Mat. Aplicada i Estadística
Universitat de Girona
joan.saldana@udg.edu

Marta Sanz-Solé

Departament de Matemàtiques i Informàtica
Universitat de Barcelona
marta.sanz@ub.edu

Gil Solanes

Departament de Matemàtiques
Universitat Autònoma de Barcelona
solanes@mat.uab.cat